top of page
about.png

Предстоящи 

събития

Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

Организатор

Специалност

Дата

Събитие

VIII Конференция „Дерматологичен компас“

Българско дерматологично Дружество/ Югоизточен клон – Стара Загора на

дерматология, хирургия, дерматоскопия, др.

13.06.24 г.

ХV научна конференция на БССА Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология – фокус върху медицина на доказателствата и съвременните препоръки

Българска сърдечна и съдова асоциация

кардиология, ангиология, др.

14.06.24 г.

Национална конференция по Онкология: "Биологична терапия на рака в България. Предстоящи възможности в Европа и информация от ASCO"

Българско онкологично научно дружество (БОНД)

онкология, др.

14.06.24 г.

XIV Национална конференция по онкология

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски"

онкология, др.

14.06.24 г.

АРТЕРИАЛЕ АТЕРО 2024

Българска лига по хипертония

кардиология, др.

14.06.24 г.

Плевенски ендокринни дни - 2024 г.

Клиника по ендокринология, Медицински университет-Плевен

ендокринология, педиатрия, др.

14.06.24 г.

Български фармацевтични дни 2024

Български фармацевтичен съюз

фармация, др.

21.06.24 г.

XII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

Фондация за сърдечно-съдова медицина

кардиология, др.

21.06.24 г.

Дерматологичен симпозиум „Предизвикателства в диагностиката и лечението на кожни неоплазми".

Българската асоциация по дермато-онкология

дерматология, онкология, др.

21.06.24 г.

X ЮБИЛЕЙНА научна конференция Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания

Фондация"Академия-Кардиология", Фондация "Логартис"

кардиология, др.

11.07.24 г.

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ

Българско урологично дружество

урология, образна диагностика, хирургия, др.

6.09.24 г.

XXVII Национален конгрес по ултразвук в медицината

Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

образна диагностика, гастроентерология, нефрология, урология, ендокринология, неврология, кардиология, пулмология, ревматология, рентгенология, акушерство и гинекология, ангиология, анестезиология, ортопедия и травматология, хирургия, др.

13.09.24 г.

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Българска педиатрична асоциация (БПА)

педиатрия, др.

19.09.24 г.

XXVII КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

Българска ортопедична и травматологична асоциация

ортопедия, травматология, др.

26.09.24 г.

XX Национален Конгрес на Българската асоциация по радиология (БАР)/ Европейско училище по спешна образна диагностика

Българска асоциация по радиология

Образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчетерапия, др.

26.09.24 г.

XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Българско дружество по клинична лаборатория

клинична лаборатория, др.

27.09.24 г.

VII Научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ ЛОГАРТИС

кардиология, обща медицина, ендокринология, кардиология, неврология, нефрология, урология, имунология, фармакология, гастро-ентерология, дерматологи, др.

27.09.24 г.

XV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) 

обща медицина, др.

3.10.24 г.

Научна конференция на тема „Офталмология и интердисциплинарни решения“

Българско дружество по офталмология

офталмология, др.

3.10.24 г.

ХII Национален конгрес по инфекциозни болести

Българското дружество по инфекциозни болести

инфекциозни болести, др.

10.10.24 г.

XXXII Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация

Българската психиатрична асоциация

психиатрия, др.

11.10.24 г.

Национална конференция по нефрология

Българско дружество по нефрология

нефрология, др.

11.10.24 г.

XVIII Национален конгрес по оториноларингология

Българско националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

оториноларингология, хирургия, др.

18.10.24 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

гастроентерология, образна диагностика, др.

24.10.24 г.

XVIII Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие

Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)

акушерство и гинекология, др.

8.11.24 г.

III Национален конгрес по дерматоонкология

Българска асоциация по дерматоонкология

дерматоонкология, др.

15.11.24 г.

X Национална конференция по хепатология

Българска асоциация за изучаване на черния дроб (БАИЧД)

хепатология, др.

29.11.24 г.

MedicRON - Rheumatology & Oncology & Neurology 2024

Българското дружество по неврология, Образователната академия по онкология и Клиниката по ревматология към Университетска МБАЛ „Св. Иван Рилски“

ревматология, онкология, неврология, др.

5.12.24 г.

bottom of page