top of page
slider2.jpg

Съобщете за

за предстоящо събитие

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

Съобщете за предстоящо събитие

Моля, пишете на български или ползвайте английската версия на сайта.

Начална дата на събитието
Крайна дата на събитието

Report for upcoming event

Please write in english or use the bulgarian version of the site.

Start date
End date
bottom of page