top of page
about.png

Политика за защита на

личните данни

Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

Политика на защита на личните данни предоставени чрез формите в сайта www.arpharm-e4ethics.org

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактната форма на този сайт, се получават на официалната електронна поща  info@arpharm-e4ethics.org на администратор: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), ЕИК 121319187, адрес гр. София 1113, кв. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26.

 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.

 • Гореспоменатите лични данни се обработват  от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) с цел да се даде отговор на Вашето запитване. 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта:
 

 • НЕ се предоставят на трети лица.

 • НЕ се използват за профилиране.

 • НЕ се използват за директен маркетинг.
   

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:
 

 • Да искате достъп до личните данни.

 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.

 • Да правите възражения срещу обработването на данните.

 • Право на преносимост на данните.
   

Когато изпратите запитване чрез формата, намираща се на сайта www.arpharm-e4ethics.org Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

bottom of page