top of page
Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

XXXII Годишна конференция на Българската психиатрична асоциация

Последна актуализация:

16.04.24 г.

Организирано от:

Българската психиатрична асоциация

Място на провеждане:

хотел Рейна дел Мар

Град:

Обзор

Начална дата:

11.10.24 г.

Крайна дата:

13.10.24 г.

Брой присъстващи медицински специалисти:

300

Специалност(и):

психиатрия, др.

Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

Окончателна оценка на:

12.09.24 г.

Място на събитието

Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Други активности

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Придружаващи лица

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Научна програма / структура

Оранжев - Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието.

https://bpa.eventmanagement.bg/bpa 11.10.2024 г. /петък/ 14:00 - 19:00 ч. Регистрация и настаняване 14:30 ч. Официално откриване 20:00 ч. Вечеря-коктейл „Добре дошли“

Легенда:

Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 10 на Етичния Кодекс.
УЧАСТНИЦИ: Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс.

bottom of page