top of page
Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Последна актуализация:

1.07.24 г.

Организирано от:

Българско дружество по клинична лаборатория

Място на провеждане:

Конгресен център на хотел Интернационал, к.к Златни пясъци

Град:

Варна

Начална дата:

27.09.24 г.

Крайна дата:

29.09.24 г.

Брой присъстващи медицински специалисти:

n.a.

Специалност(и):

клинична лаборатория, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

Окончателна оценка на:

29.08.24 г.

Място на събитието

Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Член 10 ARPharM Code

Други активности

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Член 10 ARPharM Code

Придружаващи лица

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Член 10 ARPharM Code

Научна програма / структура

Син - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца. Не е налична научна програма.

Легенда:

Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 10 на Етичния Кодекс.
УЧАСТНИЦИ: Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс.

bottom of page