Понеделник, 28 Септември 2020

English

3-та Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза
 • Място на провеждане:
 • Интерхотел Сандански
 • Град:
 • Сандански
 • Начална дата:
 • 22.11.2012
 • Крайна дата:
 • 24.11.2012
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Ревматолози, ендокринолози, ортопеди, травматолози, рехабилитатори, специалисти по хранене и др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.08.2012)

 • Научна програма / структура

 • http://www.osteoporosis-bg.org/download/ost_2012_fa.pdf стр. 4 Програмата е непълна – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Член 9 – ал.9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация

 • Други активности

 • Няма достатъчно информация

 • Придружаващи лица

 • Няма достатъчно информация

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.