top of page
Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

XVIII Национален конгрес по оториноларингология

Последна актуализация:

30.04.24 г.

Организирано от:

Българско националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Място на провеждане:

хотел „Маритим Парадайс Блу“, кк. Албена

Град:

Балчик

Начална дата:

18.10.24 г.

Крайна дата:

20.10.24 г.

Брой присъстващи медицински специалисти:

250

Специалност(и):

оториноларингология, хирургия, др.

Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

Окончателна оценка на:

19.09.24 г.

Място на събитието

Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Други активности

Син - Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието.

Придружаващи лица

Оранжев - Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него.

https://registration.orl-congress.bg/ Предвидено е участие на придружаващи лица.

Научна програма / структура

Оранжев - Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието.

https://639e44e5-ebe3-41b4-bfd1-b18a4f065d52.usrfiles.com/ugd/f81495_a728beb9d2c34119a64f453b640c7bcf.pdf Налична е само предварителна програма; Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва подробен график, темите, по които ще говорят съответните лектори и продължителността на почивките. Трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма и научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за събитие за цял ден; 3 часа за събитие за половин ден, когато остатъка от деня обслужва пристигането или заминаването на участниците). Член 94 EFPIA Code, Член 10 ARPharM Code

Легенда:

Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.10 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 10 на Етичния Кодекс.
УЧАСТНИЦИ: Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс.

bottom of page